Saç kılları üreten saç köklerimiz genellikle birkaç yılın sonunda dinlenme evresine girerler. Dinlenme evresinde, saçın köküyle olan bağlantısı gevşer ve dış etkilerle saç teli dökülür. Dökülme sonrasında ortalama 3 ay dinlenen kıl kökü yeni bir kıl oluşturmaya başlar. Genetik saç dökülmesi olarak da tanımlanan androgenetik tip dökülme erkeklerde en sık görülen saç dökülmesi şeklidir. Saç ekimi, erkek tipi dökülme sonucu saçsız kalan bölgede yeniden saç çıkarabilecek etkili bir tedavi yöntemdir.

Saç ekimi için en önemli unsurların başında doğru planlama gelir. Aksi halde ekilen kökler çıksa bile sonuç yeterince tatmin edici olmayacaktır. Bunun için verici alanın, yani köklerin toplanacağı bölgenin durumu ile saçsız bölgenin açıklığı birlikte ele alınıp ona göre planlama yapılmalıdır. Bir saç ekimin doğal olup olmadığı ön saç çizgisinden anlaşılır. Bu sebeple kişinin yüz, ve baş özelliklerine uygun, kişinin yaşı da dikkate alınarak planlanan ön saç çizgisi, yapılacak saç ekimin doğallığını etkileyecektir. Işlem öncesi mutlaka saç analizi çok dikkatli yapılmalıdır. Bazen ense üzeri saçlarınız uygun olmadığında saç ekimi sizin için uygun bir operasyon olmayabilir.

ORGANİK SAÇ EKİMİ 

Son zamanlarda popülarize olmuştur. Hücresel tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle, saç ekimine ilave olarak KÖK HÜCRE ve BÜYÜME FAKTÖRLERİNİ içeren, kişinin kendi kanı ya da yağından elde ediler ürünler kullanılmakta, böylece saç ekiminin daha iyi sonuçlar vermesi sağlanabilmektedir.

FUE (Follicular Unit Extraction) YÖNTEMİ

Saçlı deriden parça doku alınmadan, greftlerin (kıl köklerinin) tek tek alındığı bir tekniktir. Bu teknik bize daha sık ve doğal görünümlü saç ekimi yapmayı sağlar. Bir moturun ucundaki dönen delikli uçlarla saçlı derinin kök ortasında kalacak ve hiç zarar görmeyecek şekilde dönerek içine girip kökleri alıp dışarı çıkarma tekniğine FUE yöntemi denir. Motor uçları çok ince olduğundan saç kökü alınan yerde kanama olmaz, dikiş atılması gerekmez. Folikül çıkartma işleminden önce donör alandaki saçlar kesilerek 1 mm olacak kadar kısaltılır. Dökülmeme özelliği olan saç köklerinin bulunduğu ense üzeri bölgeden kökler motorla aralıklı olarak cilt altına girilir ve kökler dışarı çıkarılır. Çıkarılan bu kökler özel pensetler aracılığıyla enseden toplanır. Ense üzerinden veya vucudun diğer bölgelerinden de toplanan kökler tekli veya ikili olarak ayrılır.

Verici bölgenin iyi kullanılması, eşit dağılımlı alım yapılması, doğru alıcı uçların kullanılması ve yeterli sayıda kök çıkarılması, saç ekiminden sonraki dönemlerde hem verici alanda istenmeyen seyrek görüntüleri engeller hem de ileride oluşabilecek ikinci hatta üçüncü seans saç ekimi ihtiyacında yeterli verici bölge kalmasını sağlar. Bir seansta ortalama 10.000 grefte kadar alınabilir. Her greftte 1 ile 5 arasında saç teli bulunmaktadır. Bir Greft saç ortalama 2-3 saç teli yapar.

Saç kökleri özel losyonlar içinde toplanır ve bu işlem bittiğinde yeni saç çizgisi çizilir veya ekilecek alan belirlemesi yapılır. Bütün işlemler lokal anestezi ile ağrısız gerçekleştirilir. Santimetrekare başına 55–60 hatta daha fazla kök ekmek mümkündür. İşlem süresi hastaya göre değişmekle beraber yaklaşık 8-10 saat arasında değişir.

Alınan saç köklerinin doğru açılarla nakledilmesi o saç ekimin sonucunun doğallığını en çok etkileyecek faktörlerdendir. Bu nedenle kanal açıları kişinin doğal saç yapısına uygun yatıklıkta ve yönlerinde kanal açılması gerekir. Aksi halde ‘Çim Adam’ olarak ifade edilen ve saç diplerinin çok dikkat çekmesi nedeniyle doğal görünmeyen bir sonuç elde edilir.

İyi saç ekim sonucu, hem ekimi yapacak ekibe hem de size bağlıdır. Size verilen talimatlara uymadığınız zaman, istenilen başarı elde edilemeyebilir. Ekim işlemi sonrasında size verilen yıkama talimatı’na ve bakım sürecine mutlaka uymalısınız.

FUE Tekniğinin avantajları

- Dikiş yoktur. Birkaç gün içerisinde saç köklerinin alındığı bölge iyileşir.

- En az cerrahi girişim gerektiren bir yöntemdir.

- Çabuk iyileşme olur. Birçok hasta birkaç gün içerisinde işine döner.

- işlem ayaktan yapılır, hastane yatışı gerektiemez.

- Doğal görünen kalıcı sonuçlar elde edilir.

Yasal Uyarı:Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.